Journal of Montology, vol. XIII – 2020


Journal of Montology (J-MONT)
Revista de Montanologie

INSTITUTUL NAŢIONAL de CERCETĂRI ECONOMICE ”COSTIN C. KIRIŢESCU”
– INCE, CENTRUL de ECONOMIE MONTANĂ – CEMONT/ACADEMIA ROMÂNĂ
FORUMUL MONTAN din ROMÂNIA


Publicaţie a Centrului de Economie Montană / Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu” – INCE / Academia Română; Forumul Montan din România


Journal of Montology, vol. XIII – 2020


SUMMARY


1. DEMOGRAPHIC FLOWS SPATIAL BEHAVIOUR IN TERRITORIAL MOUNTAIN
SYSTEMS IN THE CONTEXT OF SARS-CoV-2 PANDEMIC

Viorel GLIGOR, Emanuela-Adina COCIȘ, Ioan SURDU, Vasile SURD ……………………..7
2. MODERN METHODS OF EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM
MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, FOR OBTAINING FUNCTIONAL
MOUNTAIN FOOD PRODUCTS IN ROMANIA

Liviu GACEU, Romulus GRUIA, Oana Bianca OPREA …………………………………………….. 16
3. CONTRIBUTIONS TO THE GRASSLAND PRODUCTIVITY EVALUATION IN THE
PERȘANI MOUNTAINS

Teodor MARUȘCA, Pantelimon ULARU, Dan Marian GUREAN, Marcela Mirela
Mihaela DRAGOȘ, Elena TAULESCU ………………………………………………………………………. 22
4. ARTIFICIAL FORESTS, SAVING BIODIVERSITY. THE IMPORTANCE OF
LIGNICULTURE

Laurențiu CIORNEI …………………………………………………………………………………………………. 31
5. HERDING IN RODNA MOUNTAINS
Elena ȘENDREA ………………………………………………………………………………………………………. 37
6. THE DEMOGRAPHIC DECLINE IN TINUTUL PADURENILOR – ANALYZING THE
FIRST QUARTER OF THE 21ST CENTURY

Adrian-Daniel MUNTEAN ………………………………………………………………………………………… 46
7. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF FRESHWATER
QUALITY IN THE MOUNTAIN AREA OF SUCEAVA COUNTY

Valeriu STOILOV-LINU, Bogdan Mihai NEGREA …………………………………………………… 54
8. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF HARMONIZING ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ioan CUCOȘ, Mihaela AGHENIȚEI, Raluca MITROI ………………………………………………. 60
9. EFFICIENT METHODS THAT ENSURE THE SALE OF THE MOUNTAIN PRODUCT,
THROUGH VISUAL ELEMENTS

Dana-Alina UNGUREANU, Oana-Corina UNGUREANU ………………………………………….. 72

CUPRINS


1. COMPORTAMENTUL SPAȚIAL AL FLUXURILOR DEMOGRAFICE ÎN
SISTEMELE TERITORIAL-MONTANE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI
SARS-CoV-2
Viorel GLIGOR, Emanuela-Adina COCIȘ, Ioan SURDU, Vasile SURD ……………….. 83
2. METODE MODERNE DE EXTRACȚIE A COMPUȘILOR BIOACTIVI DIN PLANTE
MEDICINALE ȘI AROMATICE, PENTRU OBȚINEREA PRODUSELOR
ALIMENTARE MONTANE FUNCȚIONALE ÎN ROMÂNIA
Liviu GACEU, Romulus GRUIA, Oana Bianca OPREA ……………………………………….. 92
3. CONTRIBUȚII LA EVALUAREA PRODUCTIVITĂȚII PAJIȘTILOR DIN MUNȚII
PERȘANI
Teodor MARUȘCA, Pantelimon ULARU, Dan Marian GUREAN,
Marcela Mirela Mihaela DRAGOȘ, Elena TAULESCU ………………………………………… 98
4. PĂDURILE ARTIFICIALE, SALVAREA BIODIVERSITĂȚII. IMPORTANȚA
LIGNICULTURII
Laurențiu CIORNEI …………………………………………………………………………………………….106
5. PĂSTORITUL ÎN MUNȚII RODNEI
Elena ȘENDREA ………………………………………………………………………………………………….112
6. SCĂDEREA DEMOGRAFICĂ DIN ȚINUTUL PĂDURENILOR – O SCURTĂ
RADIOGRAFIE A PRIMULUI SFERT DE SECOL XXI
Adrian-Daniel MUNTEAN ……………………………………………………………………………………122
7. ANALIZA COMPARATIVĂ A SITUAȚIEI CURENTE A CALITĂȚII APEI
POTABILE ÎN ZONA MONTANĂ A JUDEȚULUI SUCEAVA ȘI AREALELE
LIMITROFE
Valeriu STOILOV-LINU, Bogdan Mihai NEGREA ………………………………………………130
8. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ARMONIZĂRII PROTECȚIEI MEDIULUI
ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Ioan CUCOȘ, Mihaela AGHENIȚEI, Raluca MITROI ………………………………………….136
9. METODE EFICIENTE CE ASIGURĂ VÂNZAREA PRODUSULUI MONTAN,
PRIN ELEMENTE VIZUALE
Dana-Alina UNGUREANU, Oana-Corina UNGUREANU ……………………………………..149


EDITORIAL BOARD
COLECTIVUL DE REDACŢIE

Coordonator: Prof.univ.dr.h.c. Radu REY
Membru de onoare al Academiei Române, Membru ASAS, Director – Centrul de Economie Montană „CEMONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” – INCE, Academia Română
Editor şef: CS III dr. geogr. Alexandru-Sabin NICULA
Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu”, Academia Română; Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, Facultatea de Geografie,
Universitatea Babeș-Bolyai; Centrul Cultural și Academic Olandez, Universitatea „Babeș-Bolyai”.
Editori executivi:
Prof. univ. dr. / CS I Ioan SURDU
Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu” – INCE, Academia Română.
Șef Lucrări Dr., CS Viorel GLIGOR
Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială, Facultatea de Geografie, Universitatea
Babeș-Bolyai; Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu”, Academia Română.
CS III dr. ing. Emanuela-Adina COCIȘ
Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu” – INCE, Academia Română.
Inf. Răzvan ANICHITEI
Foto coperta 1: Munții Maramureșului. Sursa foto: © Gheorghe Roșian
Vol. XII – 2020, Bun de tipar 01.10.2020 / ISSN 2360 – 6215 / ISSN-L 2360 – 6215
Editura Eurobit Timişoara
Journal of Montanology (J-MONT)
Revista de Montanologie
Publicaţie a Centrului de Economie Montană/ Institutul Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” – INCE / Academia Română;
Forumul Montan din România


Scientific Committee
Consiliul științific

Acad. Cristian Hera – Președinte, Secția de Științe Agricole și Silvice, Academia Română
Acad. Păun Ion Otiman – Academia Română, Cercetător asociat „de Onoare” al CE-MONT/INCE
Acad. Victor Spinei – Viceprepreședinte – Academia Română
Prof.univ.dr. Luminița Chivu – Director general – Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu” – INCE/ Academia Română
Prof.univ.dr. Radu Rey – Membru al Academiei Române, Director – Centrul de Economie
Montană CE-MONT/INCE/AR; Membru ASAS
Prof.univ.dr. Alexandru T. Bogdan – CSCBAS/INCE; Membru Corespondent al Academiei
Române;
Prof.univ.dr.em. Valeriu Tabără – Președinte – Academia de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Șișești”
Prof.univ.dr. Luminița Cojocariu – USAMVB „Regele Mihai I al României”din Timișoara
Prof.univ.dr. Gheorghe Sin – Membru Corespondent al Academiei Române și membru ASAS
Prof.univ.dr. Romulus Gruia – Universitatea Transilvania din Brașov
Prof.univ.dr. Ioan Jelev – Vicepreședinte ASAS
Prof.univ.dr. Plăiaş I. – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof.dr. Ioan Surdu – Centrul de Economie Montană/INCE, Academia Română
Dr.ph. Ovidiu Bojor – Membru al Academiei de Științe Medicale
Prof.univ.dr.em. Vasile Surd – Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca
Dr.ing. CS1 Mariana Rusu – Director General ICD – Montanologie, Cristian – Sibiu
Dr.ing. CS1 Teodor Marușca – Membru titular ASAS, Director General – ICD – Pajiști, Braşov
NOTE / NOTĂ:
The papers of this volume are full responsibility of the authors.
Lucrările publicate în acest volum angajează exclusiv răspunderea autorilor.


Scientific reviewers

Acad. Păun Ion Otiman – Academia Română, Cercetător asociat ”de Onoare” al
CE-MONT/INCE
Prof.univ.dr. Gheorghe Sin – Membru Corespondent al Academiei Române și membru
ASAS
Acad. Victor Spinei – Viceprepreședinte – Academia Română
Prof.univ.dr. Luminița Chivu – Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu” – INCE / Academia Română, România
Prof.univ.dr. Valeriu Tabără – Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Șișești” – ASAS
Prof.univ.dr. Radu Rey – Membru de Onoare al Academiei Române, Director – Centrul
de Economie Montană CE-MONT/INCE/AR; Membru ASAS
PhD. Victor Țîţei – Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
(ASM) Chişinău, Republic Moldova
PhD. Teleuţă Alexandru – Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of
Moldova (ASM) Chişinău, Republic Moldova
Dr.ph. Ovidiu Bojor – Academia de Științe Medicale, România
Prof.univ.dr. Luminița Cojocariu – USAMVB „Regele Mihai I al României” din
Timișoara, România
Prof.univ.dr. Romulus Gruia – Universitatea Transilvania din Brașov, România
Prof.univ.dr. Plăiaş I. – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România
Prof.dr. Ioan Surdu – CS1- CE-MONT/ INCE, Academia Română
Dr.ing. CS1 Mariana Rusu – ICD – Montanologie, Cristian – Sibiu, România
Dr.ing. CS1 Teodor Marușca – Membru titular ASAS, Director General – ICD – Pajiști,
Braşov