Journal of Montology, vol. XII – 2020


Journal of Montology (J-MONT)
Revista de Montanologie
Publicaţie a Centrului de Economie Montană / Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C.
Kiriţescu” – INCE / Academia Română; Forumul Montan din România

INSTITUTUL NAŢIONAL de CERCETĂRI ECONOMICE ”COSTIN C. KIRIŢESCU” – INCE, CENTRUL de ECONOMIE MONTANĂ – CEMONT/ACADEMIA ROMÂNĂ
FORUMUL MONTAN din ROMÂNIA


Journal of Montology, vol. XII – 2020


SUMMARY


1. STUDIES CONCERNING THE AGROSILVOPATORAL SYSTEM WITH BEECH FROM
THE ORIENTAL CARPHATIANS
MARUȘCA T., ZEVEDEI M. P., TAULESCU Elena, ANDREOIU C. Andreea
…………………….. 7
2. STRATEGIC ELEMENTS OF POST-PANDEMIC DEVELOPMENT OF THE ROMANIAN
MOUNTAIN AGRITURISM
GRUIA R., GACEU L.
…………………………………………………………………………………………………………… 12
3. MANAGEMENT OF PPE DURING THE SARS-CoV-2 CRISIS. SCENARIOS
AND APPLICATIONS IN VATRA DORNEI
COCIȘ Emanuela-Adina
……………………………………………………………………………………………………….. 22
4. PRINCIPLES AND PROPOSALS FOR THE RESEARCH OF MOUNTAIN
ECONOMY DURING THE COVID-19 PANDEMIC. SPIRITUAL AND
CULTURAL BIOETHICAL APPROACH
VALICĂ M.
…………………………………………………………………………………………………………………………… 30
5. COMPARATIVE STUDY ON POTENTIAL FLOODED AREAS IN THE
MOUNTAIN AREA WITH PROBABILITIES OF MANIFESTATION 0.1% AND
1%, OBTAINED USING SIG TECHNIQUES. CASE STUDY: BISTRICIORA
RIVER, THE CONFLUENCE SECTOR WITH THE BISTRIȚA RIVER
HUȚANU Elena, STOILOV-LINU V.
…………………………………………………………………………………….. 35
6. A QUARTER OF A CENTURY, IN THE SERVICE OF MOUNTAIN COMMUNITIES IN
ROMANIA. THE COURSE OF THE SPECIALIZED STRUCTURE FOR THE MOUNTAIN
AREA IN VATRA DORNEI, FROM A TRAINING CENTER FOR ADULTS, TO A
GOVERNMENT AGENCY. NEW MAJOR CHALLENGES IN THE CURRENT NATIONAL
AND EUROPEAN CONTEXT
UNGUREANU D.
………………………………………………………………………………………………………………….. 41
7. EUROPEAN MOUNTAIN AREA ENTREPRENEURSHIP. CASE STUDY OF
THE ROMANIAN FINANCIAL, INSURANCE AND REAL ESTATE ACTIVITIES
COVACI Brîndușa ………………………………………………………………………………………………………………. 56
8. CONSIDERATIONS ON THE ECOLOGY AND SPREAD OF THE SPECIES REYNOUTRIA
JAPONICA HOUTT IN THE BISTRITA RIVER BASIN – FIRST NOTE
NEGREA B.-M., PRICOP E., STOILOV-LINU V.
…………………………………………………………………. 62
9. STRATEGIC ELEMENTS OF POST-PANDEMIC DEVELOPMENT OF THE ROMANIAN
MOUNTAIN AGRITURISM
URSACHE Simona-Andreea, VACULA (BOBOC) Silvia
……………………………………………………….. 70

CUPRINS

1. STUDII PRIVIND SISTEMUL AGROSILVOPATORAL CU FAGI DIN CARPAȚII
ORIENTALI
MARUȘCA T., ZEVEDEI M. P., TAULESCU Elena, ANDREOIU C. Andreea ………………………. 83
2. ELEMENTE STRATEGICE DE DEZVOLTARE POST-PANDEMIE A AGROTURISMULUI
MONTAN ROMÂNESC
GRUIA R., GACEU, L. …………………………………………………………………………………………………………. 88
3. MANAGEMENTUL EPP ÎN GESTIUNEA CRIZEI SARS-CoV-2. SCENARII ȘI
APLICAȚII LA MUNICIPIUL VATRA DORNEI
COCIȘ Emanuela-Adina ……………………………………………………………………………………………………….. 98
4. PRINCIPII ȘI PROPUNERI DE CERCETARE A ECONOMIEI MONTANE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI COVID -19. PERSPECTIVĂ BIOETICĂ SPIRITUALĂ ȘI CULTURALĂ
VALICĂ M. …………………………………………………………………………………………………………………………. 107
5. STUDIU COMPARATIV PRIVIND POTENȚIALELE SUPRAFEȚE INUNDATE DIN
ZONA MONTANĂ CU PROBALILITĂȚI DE MANIFESTARE DE 0,1% ȘI 1%,
OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR SIG. STUDIU DE CAZ: RÂUL
BISTRICIORA, SECTORUL DE CONFLUENȚĂ CU RÂUL BISTRIȚA
HUȚANU Elena, STOILOV-LINU V. ……………………………………………………………………………………. 112
6. UN SFERT DE SECOL, ÎN SLUJBA COMUNITĂȚILOR MONTANE DIN ROMÂNIA.
PARCURSUL STRUCTURII SPECIALIZATE PENTRU ZONA MONTANĂ DIN
VATRA DORNEI, DE LA CENTRU DE FORMARE PENTRU ADULȚI, LA AGENȚIE
GUVERNAMENTALĂ. NOI PROVOCĂRI MAJORE ÎN ACTUALUL CONTEXT
NAȚIONAL ȘI EUROPEAN
UNGUREANU D. ………………………………………………………………………………………………………………….. 118
7. ANTREPRENORIATUL ZONEI MONTANE EUROPENE. STUDIU DE CAZ
PRIVIND ACTIVITĂȚILE FINANCIARE, DE ASIGURĂRI ȘI IMOBILIARE
COVACI Brîndușa ………………………………………………………………………………………………………………… 132
8. CONSIDERAȚII ASUPRA ECOLOGIEI ȘI RĂSPÂNDIRII SPECIEI REYNOUTRIA
JAPONICA HOUTT ÎN BAZINUL BISTRIȚEI – NOTĂ INTRODUCTIVĂ
NEGREA B.-M., PRICOP E., STOILOV-LINU V. ………………………………………………………………… 138
9. RESURSE TURISTICE ÎN JUDEȚELE CARPATICE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE
NORD-EST
URSACHE Simona-Andreea, VACULA (BOBOC) Silvia ……………………………………………………….. 147

EDITORIAL BOARD
COLECTIVUL DE REDACŢIE
Coordonator: Prof.univ.dr.h.c. Radu REY
Membru de onoare al Academiei Române,Membru ASAS, Director – Centrul de Economie Montană „CEMONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” – INCE, Academia Română
Editor şef: CS III dr. geogr. Alexandru-Sabin NICULA
Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu”, Academia Română;Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, Facultatea de Geografie,
Universitatea „Babeș-Bolyai”; Centrul Cultural și Academic Olandez, Universitatea „Babeș-Bolyai”.
Editori executivi:
Prof. univ. dr. / CS I Ioan SURDU
Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu” – INCE, Academia Română.
Șef Lucrări Dr., CS Viorel GLIGOR,
Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială, Facultatea de Geografie, Universitatea
Babeș-Bolyai; Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu”, Academia Română.
CS III dr. ing. Emanuela-Adina COCIȘ, – Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului
Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” – INCE, Academia Română.
Inf. Răzvan ANICHITEI
Foto coperta 1: Localitatea Mogoș (jud. Alba). Sursa foto: © Cristian RUS
Vol. XII – 2020, Bun de tipar 29.09.2020 / ISSN 2360 – 6215 / ISSN-L 2360 – 6215
Editura Eurobit Timişoara
Journal of Montanology (J-MONT)
Revista de Montanologie
Publicaţie a Centrului de Economie Montană/ Institutul Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” – INCE / Academia Română;
Forumul Montan din România


Scientific Committee
Consiliul științific
Acad. Cristian Hera – Președinte, Secția de Științe Agricole și Silvice, Academia Română
Acad. Păun Ion Otiman – Academia Română, Cercetător asociat ”de Onoare” al CE-MONT/INCE
Acad. Victor Spinei – Viceprepreședinte – Academia Română
Prof.univ.dr. Luminița Chivu – Director general – Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu” – INCE/ Academia Română
Prof.univ.dr. Radu Rey – Membru al Academiei Române, Director – Centrul de Economie
Montană CE-MONT/INCE/AR; Membru ASAS
Prof.univ.dr. Alexandru T. Bogdan – CSCBAS/INCE; Membru Corespondent al Academiei
Române;
Prof.univ.dr.em. Valeriu Tabără – Președinte – Academia de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Șișești”
Prof.univ.dr. Luminița Cojocariu – USAMVB„Regele Mihai I al României”din Timișoara
Prof.univ.dr. Gheorghe Sin – Membru Corespondent al Academiei Române și membru ASAS
Prof.univ.dr. Romulus Gruia – Universitatea Transilvania din Brașov
Prof.univ.dr. Ioan Jelev – Vicepreședinte ASAS
Prof.univ.dr. Plăiaş I. – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof.dr. Ioan Surdu – Centrul de Economie Montană/INCE, Academia Română
Dr.ph. Ovidiu Bojor – membru al Academiei de Științe Medicale
Prof.univ.dr.em. Vasile Surd – Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca
Dr.ing. CS1 – Mariana Rusu – Director General ICD – Montanologie, Cristian – Sibiu
Dr.ing. CS1 Teodor Marușca – Membru titular ASAS, Director General – ICD – Pajiști, Braşov


NOTE / NOTĂ:
The papers of this volume are full responsibility of the authors.
Lucrările publicate în acest volum angajează exclusiv răspunderea autorilor.


Scientific reviewers
Acad. Păun Ion Otiman – Academia Română, Cercetător asociat ”de Onoare” al
CE-MONT/INCE
Prof.univ.dr. Gheorghe Sin – Membru Corespondent al Academiei Române și membru
ASAS
Acad. Victor Spinei – Viceprepreședinte – Academia Română
Prof.univ.dr. Luminița Chivu – Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu” – INCE / Academia Română, România
Prof.univ.dr. Valeriu Tabără – Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Șișești”- ASAS
Prof.univ.dr. Radu Rey – Membru de Onoare al Academiei Române, Director – Centrul
de Economie Montană CE-MONT/INCE/AR; Membru ASAS
PhD. Victor Țîţei – Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of
Moldova (ASM) Chişinău, Republic Moldova
PhD. Alexandru Teleuţă – Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of
Moldova (ASM) Chişinău, Republic Moldova
Dr.ph. Ovidiu Bojor – Academia de Științe Medicale, România
Prof.univ.dr. Luminița Cojocariu – USAMVB „Regele Mihai I al României” din
Timișoara, România
Prof.univ.dr. Romulus Gruia – Universitatea Transilvania din Brașov, România
Prof.univ.dr. Plăiaş I. – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România
Prof.dr. Ioan Surdu – CS1- CE-MONT/ INCE, Academia Română
Dr.ing. CS1 Mariana Rusu – ICD – Montanologie, Cristian – Sibiu, România
Dr.ing. CS1 Teodor Marușca – Membru titular ASAS, Director General – ICD – Pajiști,
Braşov